Ooops!

Just nu pågår stängda test med ett antal skolor och privatpersoner. Är du också intresserad av att testa kan du höra av dig till oss på info@mathetopia.com!

Okej

Bringing math to life

Med gamification och 3D-visualiseringar visar vi matematikens roll i verkligheten.

Kom igång!

Ett spelbaserat läromedel som kopplar matematik till verklighet

Mathetopia visualiserar matematikens tillämpningar i verkligheten och placerar lärandet i ett inspirerande sammanhang som passar dagens elever. Eleven bygger sin egen stad och löser olika problem kopplat till vad som händer i staden. Läromedlet hjälper samtidigt lärare att enklare förstå elevers behov och individualisera därefter.

Jag är lärare

Spela Mathetopia

På Google Play och App Store kan du ladda ned Mathetopia och testa gratis. För att få full version behöver du en kod från din lärare.

Mathetopia har sin grund i forskning

Motivation

Studier visar att ”grit” kan vara avgörande för framgång. Genom att visa matematikens långsiktiga värde och skapa tydligare strävansmål höjer vi motivation.

Feedback

Growth Mindset handlar om förståelsen för att kunskap är ett resultat av ansträngning. Det kan vi bidra till att fostra genom feedback.

Fokus

Studier kring kontrollfokus visar att en person som upplever sig själv vara i kontroll är mer engagerad och produktiv. Vårt spelkoncept bygger på detta.

"Jag tror att en sån här produkt inte bara ökar motivationen utan att det även ökar måluppfyllelsen, och det är för att vi möter dagens elever på deras egna arena."
Stefan Grunditz Matematiklärare
Beatrice Barlinger Rektor
"Vi har väldigt god tillgång till digitala verktyg, men inte lika god tillgång till kvalitativa läromedel att använda de till. Detta låter som en intressant idé!"