Ooops!

Just nu pågår stängda test med ett antal skolor och privatpersoner. Är du också intresserad av att testa kan du höra av dig till oss på info@mathetopia.com!

Okej

Frågor och svar

Frågor och svar om Mathetopia

Mathetopia i matematikundervisningen

Vad är Mathetopia?

Mathetopia är ett spelbaserat läromedel för matematik på högstadiet. I läromedlet får eleven bygga sin egen stad och lösa olika typer av matematikproblem kopplade till det som händer i staden. På så sätt visar vi matematikens syfte i verkligheten och gör lärandet roligt. Mathetopia innehåller ett lärarverktyg som gör att du kan se statistik över dina elevers utveckling.

Varför är Mathetopia bra?

Mathetopia är utformat efter tre huvudsakliga problem vi uppmärksammat i matematikundervisningen. Problemen är avsaknad av förståelse för matematikens syfte, befintliga läromedel är tillräckligt inkluderande och att lärare har svårt att förstå elevers olika behov och anpassa undervisningen efter detta.
Genom att visualisera matematiken i vardagen och vad den används till i verkligheten adresserar vi det första problemet. Det andra problemet möter vi genom att inkludera teoristöd och stödfunktioner som textförstoring och textuppläsning. På så viss kan elever lära sig i sin egen takt med det stöd de behöver. Lärarverktyget hjälper i sin tur dig som lärare att bättre förstå dynamiken och behoven i ditt klassrum.
Mathetopia finner även grund i ett flertal forskningsfinnande för att säkerställa att vi använder metoder som bevisligen fungerar, och det gör det tryggt för dig att veta att du kan jobba evidensbaserat.

För vilka årskurser är läromedlet?

Mathetopia är ett läromedlet för årskurs 7-9 i grundskolan. Det går givetvis att använda för elever som är yngre eller äldre också, beroende på deras utvecklingskurva.

Vad krävs för att använda Mathetopia?

Lärospelet finns på Google Play och App Store och lämpar sig bäst för Chromebooks och iPads, medan lärarverktyget är webbaserat.

Läromedlet

Vad består läromedlet av?

Läromedlet består av själva lärospelet Mathetopia och det tillhörande lärarverktyget där du som lärare kan följa elevernas utveckling med statistik och grafer. Läromedlet innehåller färdighetsuppgifter, problemlösning och teori inom samtliga matematiska områden enligt läroplanen i svensk skola. Matte är dock universellt och innehållet lämpar sig för matematikundervisning överallt.

Följer det läroplanen?

Mathetopia är utformat efter den svenska läroplanen i matematik. Läromedlet täcker alla områden i det centrala innehållet. Inom en snar framtid tillkommer en programmerings-modul för att möta de nya krav som införs kring programmering i skolan.

Är det evidensbaserat?

Läromedlet har utvecklats med grund i forskningsfinnanden inom motivation, didaktik, feedback, produktivitet och gamification. Allt för ge lärare och elever de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas och uppnå så bra resultat som möjligt. Med grund i forskning säkerställer vi att vi tillämpar metoder som bevisats fungera och vara effektiva och undviker sådana som inte är det.

Kom igång

Kan jag testa läromedlet?

Ja! På Google Play och App Store finns Mathetopia att ladda ner gratis för testning.

Kan jag testa lärarverktyget?

Ja! Det är bara att skapa ett lärarkonto och logga in för att se hur lärarverktyget fungerar.

Hur får eleverna tillgång till spelet?

Mathetopia finns att ladda ner för att testa gratis på Google Play och App Store. För att få tillgång till den fulla versionen behöver eleverna ange en klassrumskod som de får från dig som lärare. Den får du efter att du anslutit dig till ett administratörskonto för din skola.

Kostnad och administration

Vad är administratörskonto?

För att kunna använda Mathetopia fullt ut behöver skolan skapa ett administratörskonto. Sedan ansluter sig lärarna till det kontot. Först då kan lärarna skapa ”klassrum” och ge eleverna full tillgång till läromedlet.

Hur aktiveras administratörskontot?

Administratörskontot blir aktivt när det finns giltiga betalningsuppgifter upplagda på kontot. Då kan lärare som ansluter sig till kontot skapa klassrum och ge elever full tillgång till läromedlet.

Kan man ha flera separata klasser?

Ja! Så länge du är ansluten till ett aktivt administratörskonto kan du skapa klassrum. Det finns ingen gräns för antalet klassrum.

Vad kostar det?

Läromedlet kommer att kosta en licensavgift per elev och år. Denna är inte fastställd ännu, men kommer ligga i intervallet 100 – 150 kronor.
Det kommer gå att använda läromedlet både med och utan tillgång till statistikvyerna i lärarverktyget, vilket kommer innebära olika kostnader för de olika alternativen.

Support

Finns det en lärarhandledning?

Det kommer att finnas grundläggande instruktioner för hur man som lärare kan använda läromedlet i undervisningen och vilka specifika matematiska områden som behandlas. Detta materialet kommer dessutom att byggas på med tiden.

Mer hjälp med användning av Mathetopia?

Du kan alltid kontakta oss med dina frågor angående innehåll och användning av läromedlet. Vi har även en facebook-sida med syftet att erbjuda ett forum där lärare kan dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa varandra, både med läromedlet och generell undervisning.

Behöver du teknisk hjälp?

Kontakta oss med din fråga så hjälper vi dig så gott vi kan!

Saknar du någon information?

Om du saknar någon information på hemsidan eller i lärarverktyget så får du gärna höra av dig så att vi kan lägga det. Vi ser gärna att du är med och bidrar till att läromedlet blir så bra som möjligt!