Ooops!

Just nu pågår stängda test med ett antal skolor och privatpersoner. Är du också intresserad av att testa kan du höra av dig till oss på info@mathetopia.com!

Okej

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy är upprättad av Visedu AB, org. nr 559085–2975, (”Visedu” eller ”vi/oss/vår”). Integritetspolicyn gäller för dig som besöker någon av våra hemsidor (www.visedu.se, www.mathetopia.se) samt dig som privatperson respektive juridisk person (”Kunden” eller ”du/dig/din”) som: (i) registrerat dig som användare på den av Visedu ägda hemsidan www.mathetopia.com, och/eller i någon av Visedus applikationer (gemensamt ”Tjänsten”), eller (ii) ingått ett separat avtal om nyttjande av Tjänsten.

1. Information om hantering av personuppgifter

På Visedu värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter att du ska känna dig så trygg som möjligt med vår hantering av er information. De personliga uppgifter som lämnas till oss behandlas ansvarsfullt och enligt lag och det är viktigt för oss att vara öppna så att ni förstår vilka personuppgifter vi hanterar och varför. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida, www.mathetopia.se. Visedu kan behöva ändra eller uppdatera policyn och kommer i så fall meddela Er om sådana väsentliga förändringar.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Visedu AB, 559085-2975, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband med användandet av våra tjänster.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Visedu och varför?

Visedu samlar in olika personuppgifter i olika syften och nedan följer en beskrivning av vilka de är och varför de samlas in.

3.1 Data för kontoregistrering

Detta är uppgifter du uppgett för att kunna registrera dig och använda våra tjänster. Detta inkluderar din e-postadress, födelsedatum och kön.

3.2 Data om användning av tjänsterna

Detta är uppgifter som har att göra med hur du använder våra tjänster. Detta inkluderar vilken typ av abonnemang du har, när och hur länge du använder tjänsterna. Det inkluderar även prestationsdata som genereras genom att du använder tjänsten samt eventuella inställningspreferenser du gör.

3.3 Betalningsinformation

Detta är uppgifter vi kan samla in om du har vår betaltjänst eller anmäler dig till ett ”prova på-abonnemang”. Dessa uppgifter varierar beroende på om du är privat- eller företagskund. För privatkunder kan det inkludera namn, födelsedatum, betalkortstyp och vissa siffror i ditt kortnummer och mobiltelefonnummer. För företagskunder kan det inkludera org. nummer, kontaktinformation och betalkortstyp och vissa siffror i kortnumret. Om du väljer att betala med faktura kan vi tillhandahålla dina personuppgifter till våra betalningsleverantörer för att de ska kunna genomföra en kreditkontroll och skicka fakturor.

4. Cookies

För att göra Kundens upplevelse av Tjänsten så bra som möjligt används s.k. cookies. Det är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies som kan användas: Den ena typen sparar en textfil på din dator och används generellt för att komma ihåg information om dig och om du exempelvis gjort några speciella val om vad som skall visas på webbplatsen. De flesta webbläsare innehåller verktyg för att ta bort dessa cookies från din dator. Den andra typen kallas sessioncookies och används för att koppla Kundens dator (eller motsvarande) till en server. Under tiden Kunden är inne och surfar på en sida skickas sessioncookies för att kunna koppla information om exempelvis valt språk. Sessioncookies lagras inte på datorn utan försvinner när webbläsaren stängs. Visedu använder i statistiskt syfte sessioncookies för att exempelvis ta reda på hur länge Kunden i genomsnitt stannar på webbplatsen.

5. Anonym användare

Även som anonym användare (innan du registrerat konto på någon av våra webbplatser eller applikationer) används cookies i enlighet med beskrivningen i sektionen om cookies ovan.

6. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva våra webbplatser och applikationer eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter (ej personspecifika) kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

7. Lagring och lagringstid

Kundens uppgifter lagras under en begränsad period även efter att abonnemanget upphört och Kunden fullgjort eventuella betalningsförpliktelser. Detta för att Visedu skall kunna nå tidigare kunder med riktade erbjudanden. Om så önskas kan Kunden när som helst kontakta och begära strykning av någon eller alla dessa uppgifter skriftligen via info@mathetopia.com. Visedu kommer då inte längre att kontakta Kunden i marknadsföringssyfte. Observera dock att Visedu kan vara skyldig att spara viss information för att uppfylla lagenliga krav.

8. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på våra webbplatser och i våra tjänster. Vi säkerställer att ingen obehörig har tillgång till personuppgifterna genom att de behandlas med modern, krypterad och säker informationsteknologi och sekretess i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig följdlagstiftning.

9. Dina rättigheter

9.1. Rättigheter

9.2. Hur du som Kund kan utöva dina rättigheter

Dessa rätter har du möjlighet att utöva närhelst du vill och du gör det genom att ta kontakt med oss via info@mathetopia.com.

10. Kontakta oss

Vårt mål är du ska känna dig trygg som kund hos oss, du kan därför alltid höra av dig till oss på mail till info@mathetopia.com med dina frågor angående vår policy.