Ooops!

Just nu pågår stängda test med ett antal skolor och privatpersoner. Är du också intresserad av att testa kan du höra av dig till oss på info@mathetopia.com!

Okej

För lärare och skolor

Mathetopia i undervisningen

Mathetopia är ett läromedel för matematik på högstadiet. Eleven bygger sin egen stad och löser problem kopplat till vad som händer i staden. Detta för att visa matematikens roll i verkligheten. Du som lärare får ett visuellt verktyg där elevernas progression presenteras. Så att det blir enklare för dig att förstå elevernas behov och planera din undervisning.

Värdet för dig som lärare

Engagerat klassrum

Med ett spelbaserat läromedel som visar matematikens värde i verkligheten hjälper vi dig att engagera ditt klassrum.

Förstå behoven

Med lärarverktyget kan du tydligt följa elevernas utveckling för att bättre förstå individuella behov och planera din undervisning därefter.

Spara tid

Det digitala formatet låter dig spara tid med automatisk rättning och individualisering. Med spelbaserat lärande kan du lägga mindre tid på att motivera och mer tid på att undervisa.

Mathetopia har sin grund i forskning

Läromedlet är grundat i forskning inom motivation, produktivitet, feedback och didaktik. Detta gör det enkelt att arbeta evidensbaserat, så att du som lärare kan fokusera på det viktigaste. Eleverna.

Allt du som lärare behöver
veta om Mathetopia

Mathetopia i matematikundervisningen

Vad är Mathetopia?

Mathetopia är ett spelbaserat läromedel för matematik på högstadiet. I läromedlet får eleven bygga sin egen stad och lösa olika typer av matematikproblem kopplade till det som händer i staden. På så sätt visar vi matematikens syfte i verkligheten och gör lärandet roligt. Mathetopia innehåller ett lärarverktyg som gör att du kan se statistik över dina elevers utveckling.

Varför är Mathetopia bra?

Mathetopia är utformat efter tre huvudsakliga problem vi uppmärksammat i matematikundervisningen. Problemen är avsaknad av förståelse för matematikens syfte, befintliga läromedel är inte tillräckligt inkluderande och att lärare har svårt att förstå elevers olika behov och anpassa undervisningen efter detta.
Genom att visualisera matematiken i vardagen och vad den används till i verkligheten adresserar vi det första problemet. Det andra problemet möter vi genom att inkludera teoristöd och stödfunktioner som textförstoring och textuppläsning. På så viss kan elever lära sig i sin egen takt med det stöd de behöver. Lärarverktyget hjälper i sin tur dig som lärare att bättre förstå dynamiken och behoven i ditt klassrum.
Mathetopia finner även grund i ett flertal forskningsfinnande för att säkerställa att vi använder metoder som bevisligen fungerar, och det gör det tryggt för dig att veta att du kan jobba evidensbaserat.

För vilka årskurser är läromedlet?

Mathetopia är ett läromedlet för årskurs 7-9 i grundskolan. Det går givetvis att använda för elever som är yngre eller äldre också, beroende på deras utvecklingskurva.

Vad krävs för att använda Mathetopia?

Lärospelet finns på Google Play och App Store och lämpar sig bäst för Chromebooks och iPads, medan lärarverktyget är webbaserat.

Läromedlet

Vad består läromedlet av?

Läromedlet består av själva lärospelet Mathetopia och det tillhörande lärarverktyget där du som lärare kan följa elevernas utveckling med statistik och grafer. Läromedlet innehåller färdighetsuppgifter, problemlösning och teori inom samtliga matematiska områden enligt läroplanen i svensk skola. Matte är dock universellt och innehållet lämpar sig för matematikundervisning överallt.

Följer det läroplanen?

Mathetopia är utformat efter den svenska läroplanen i matematik. Läromedlet täcker alla områden i det centrala innehållet. Inom en snar framtid tillkommer en programmerings-modul för att möta de nya krav som införs kring programmering i skolan.

Är det evidensbaserat?

Läromedlet har utvecklats med grund i forskningsfinnanden inom motivation, didaktik, feedback, produktivitet och gamification. Allt för ge lärare och elever de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas och uppnå så bra resultat som möjligt. Med grund i forskning säkerställer vi att vi tillämpar metoder som bevisats fungera och vara effektiva och undviker sådana som inte är det.

Kom igång

Kan jag testa läromedlet?

Ja! På Google Play och App Store finns Mathetopia att ladda ner gratis för testning.

Kan jag testa lärarverktyget?

Ja! Det är bara att skapa ett lärarkonto och logga in för att se hur lärarverktyget fungerar.

Hur får eleverna tillgång till spelet?

Mathetopia finns att ladda ner för att testa gratis på Google Play och App Store. För att få tillgång till den fulla versionen behöver eleverna ange en klassrumskod som de får från dig som lärare. Den får du efter att du anslutit dig till ett administratörskonto för din skola.

Vad är administratörskonto?

För att kunna använda Mathetopia fullt ut behöver skolan skapa ett administratörskonto. Sedan ansluter sig lärarna till det kontot. Först då kan lärarna skapa ”klassrum” och ge eleverna full tillgång till läromedlet.

Testa lärarverktyget gratis

För att enklare kunna se vad lärarverktyget kan innebära för dig kan du skapa ett konto och testa det gratis här.

Skapa konto

Ladda ned Mathetopia

På Google Play och App Store kan du ladda ned Mathetopia och testa. För att få full version för dina elever behöver du ansluta ditt konto till en skoladministratör.