Ooops!

Just nu pågår stängda test med ett antal skolor och privatpersoner. Är du också intresserad av att testa kan du höra av dig till oss på info@mathetopia.com!

Okej

Om oss

Om Mathetopia

Vi som utvecklar Mathetopia vill ge alla ungdomar samma möjligheter att lyckas i skolan, oberoende av vem man är. Genom att visualisera varför matematikkunskap är värdefullt, individanpassa utmaningsnivån och göra lärandet roligt vill vi hjälpa fler att anstränga sig tillräckligt för att finna tron på sin egen förmåga.

Hur började det?

Idén om att skapa Mathetopia uppstod efter att vi sett de senaste resultaten från PISA-studien som visar att Sveriges elever presterar allt sämre i matematik i internationella jämförelser. Vi gick vidare och såg att det även såg ut som att trenden var likadan i nationell statistik. Vi ställde oss frågan varför det var såhär. Vi som diskuterade detta har alltid varit intresserade av matematik och vi tyckte att det var väldigt tråkigt att se en sådan dalande utveckling. Vi bestämde oss för att gå ut och prata med elever och lärare kring dagens matematikundervisning och inställningen till denna. Ur dessa första diskussioner föddes idén om

Mathetopia. Ett läromedel där vi på ett meningsfullt och roligt sett skulle kunna visa matematikens syfte och tillämpningar i verkligheten. Det stod klart för oss att elever som förstår varför de lära sig något och dessutom tycker det är roligt definitivt kommer lära sig mer, och sedan var vi igång!

I PISA-studien såg vi även tydligt att en av de mest avgörande faktorerna för elevers framgång är deras socio-ekonomiska bakgrund. Såhär ska det verkligen inte vara. Genom att ha detta i åtanke försöker vi utveckla ett läromedel som ska vara inkluderande och hjälpa alla elever att nå högre betyg.

Vår värdegrund och vision

Mod

Genom att se saker från nya perspektiv och ha mod att testa nya lösningar på gamla problem vill vi skapa positiv förändring. Med nytänkande hjälper vi fler att klara matematiken i skolan.

Inkluderande

Att alla är med och får sin röst hörd är något vi vet leder till bra resultat och glada människor. Vår skola behöver likaså vara ett ställe där alla får vara med och utvecklas på samma villkor.

Inspirerande

Det viktigaste man behöver för att lyckas med något är inspiration. Vi inspireras av utmaningen att hjälpa fler till gymnasiebehörighet. Vi tacklar utmaningen genom att inspirera till mattekunskap.

Sheva Rostam Grundare
"Med Mathetopia strävar vi efter att skapa ett läromedel som inspirerar fler elever till att vilja lära sig matematik. Vårt mål på sikt är att hjälpa fler att bli behöriga till gymnasiet och ha möjlighet att själv välja vad man vill bli."

Teamet bakom Mathetopia

Teamet består av ett glatt gäng från Linköping med stor passion för matematik och spel. Vi kommer i grunden inte från skolbranschen, vilket vi tycker är en fördel. Med nya ögon kombinerat med insikter från lärare, forskare och skolledningar har vi en bred förståelse för utmaningarna i undervisningen och bra förutsättningar för att skapa nya bra lösningar.

Viktor Wahlberg Systemutvecklare
Jonathan Lundgren Spelutvecklare
Josefin Lidh UX-designer
Herman Eklund VD
Sheva Rostam Grundare
Björn Hjohlman 3D-designer